Sector Carrosseries

Disseny i fabricació de carrosseries completes o de components concrets. Disseny, plegat, soldadura, pintat i muntatge de gomes, tanques… així com instal·lació elèctrica completa.

Carrosseria grues rescat vehicles pesats

Disseny i fabricació de carrosseries completes per grues de rescat fetes totalment a mida. Fabricades en alumini, amb suports interiors en acer inoxidable per desar les eines, portes amb tancaments amb clau i il·luminació led.

Carrosseria vehicles agrícoles

Disseny i fabricació de carrosseries per vehicles agrícoles fetes totalment a mida. Fabricades en acer, amb portes metàl·liques o de polièster i tancaments amb clau.

Tapes laterals i posterior autocars

Fabricació de tapes laterals i posteriors d’autocars. Fabricades en alumini tant la xapa exterior com l’estructura tubular interior, amb tapes per accés a dipòsits, reixes de ventilació…

Frontals i posteriors polièster d’autocars

Disseny de frontals i posteriors d’autocars. Model CAD 3D + model físic en fusta o altre material segons la complexitat i mides de la peça, motlles i primeres unitats de peces, així com la fabricació en sèrie posterior.

Estructures interiors

Suports i barres interiors, canals d’aire, mampares… ja siguin metàl·liques o combinades amb altres materials (poliuretà, vidre…).