Utillatges Fabricació i Transport

Disseny i fabricació d’utillatges per la soldadura d’estructures, pel muntatge de diferents components o pel transport d’estructures o peces.

Utillatges per la soldadura d’estructures

Disseny i fabricació d’utillatges totalment a mida, fixes o mòbils, amb tots els topalls i bloquejadors necessaris per el correcte posicionament i fixació de totes les peces a soldar.

Utillatges de muntatge

Disseny i fabricació d’utillatges totalment a mida, fixes o mòbils, amb tots els topalls i bloquejadors necessaris per el correcte posicionament i fixació de totes les peces a muntar.

Utillatges de transport

Disseny i fabricació d’utillatges totalment a mida, fixes o mòbils, amb tots els topalls i bloquejadors necessaris per el correcte posicionament i fixació de totes les peces a transportar.