Altres sectors

A més dels sectors del ferrocarril i de carrosseries comentats també hem fet projectes per altres sectors com pot ser la climatització industrial, projectes de reforma de vehicles o fins i tot projectes domèstics per a particulars.

Fred industrial

Caixes d’aïllament per turbines, radiadors i altres components. Caixes metàl·liques amb estructura tubular o amb xapa plegada, amb diferents tipus de material d’aïllament i els suports interiors necessaris.

Suports càmeres, detectors

Estructures de suport de pantalles informatives, suports de càmeres o detectors de presència, de paret o bé amb peu per fixar al terra..

Projectes de reforma d’autocars

Projectes de reforma d’autocars diversos. Instal·lació de cadires de rodes, enganxalls de remolc o remodelacions completes com pot ser un autocar per ús com oficines, banc de sang mòbil o vehicle VIP amb sofàs, dutxes…

Projectes vehicles camper

Projectes de reforma de furgonetes per utilitzar com a vehicle camper totalment a mida. Llit, taula, cuina, claraboies, plaques solars…

Tanca casa particular

Disseny i fabricació de tanques i baranes per a cases particulars o locals comercials. Totalment fetes a mida i amb possibilitat d’instal·lació a domicili.