DRAWCAT és una empresa d’enginyeria i fabricació de components metal·lúrgics dedicada principalment als sectors de la carrosseria d‘autocars i del ferrocarril així com a utillatges tant de fabricació com de transport per aquests mateixos sectors o altres sectors com l’automoció o climatització industrial.

A DRAWCAT no oferim només un servei d’enginyeria o de planxisteria sinó un servei industrial complet, des del disseny inicial, passant per la fabricació de models i/o motllos necessaris per a la fabricació de les peces, fins a la pròpia fabricació i entrega d’aquestes peces, des d’un simple suport metàl·lic, passant per estructures metàl·liques que poden comportar o no el muntatge de diferents components com gomes, tanques, vidres… fins a una carrosseria completa de camió. La major part del procés el fem internament i la resta amb col·laboració directa amb fabricants de polièster, fusta, pintors, instal·ladors elèctrics…

DRAWCAT és una enginyeria jove i dinàmica

amb experiència amb els sectors comentats però amb ganes de créixer i fer noves coses, oberta a nous reptes i sectors