Sector Ferrocarril

Fabricació de peces pel sector del ferrocarril. Plegat, soldadura, pintat o altres processos d’acabat i muntatges de gomes, tanques, vidres….

Portes

Fabricació de portes de cabina interiors o exteriors, abatibles o guiades. Portes totalment acabades, pintades o amb inoxidable polit, amb vidres o finestres practicables i amb les frontisses o guies necessàries per al seu correcte funcionament.

Estructures seients

Fabricació d’estructures de seients, pintades, tapissades i amb les portes o mecanismes necessaris per accedir als components interiors

Caixes i Armaris

Caixes i armaris interiors així com taules practicables, totalment metàl·lics o amb components d’altres materials com fusta o plàstic.

Suports i Cobertors

Suports i cobertors metàl·lics tallats en làser, plegats, amb soldadura, pintats, zincats…