Serveis

Sector Ferrocarril

Fabricació de peces pel sector del ferrocarril. Plegat, soldadura, pintat o altres processos d’acabat i muntatges de gomes, tanques, vidres….

Sector Carrosseries

Disseny i fabricació de carrosseries completes o de components concrets. Disseny, plegat, soldadura, pintat i muntatge de gomes, tanques… així com instal·lació elèctrica completa.

Utillatges Fabricació i Transport

Disseny i fabricació d’utillatges per la soldadura d’estructures, pel muntatge de diferents components o pel transport d’estructures o peces.

Altres sectors

A més dels sectors del ferrocarril i de carrosseries comentats també hem fet projectes per altres sectors com pot ser la climatització industrial, projectes de reforma de vehicles o fins i tot projectes domèstics per a particulars